Anunturi

INVITATIE DE PARTICIPARE

Data : 05.09.2023

Prin prezenta vă invitam sa participați la procedura de achiziție organizata de BELMONT INVEST SRL in următoarele condiții:

 

Informații generale privind solicitantul:

Denumirea solicitantului : BELMONT INVEST SRL

Adresă sediu social: Oraș Fieni, Strada Învățător Constantin Popescu, Nr. 5, Județ Dâmbovița

Telefon : 0729800084, Email : bobbybarbulescu@gmail.com

Persoana de contact: Bărbulescu Vasile-Andrei

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 08.08.2016, cu modificările si completările ulterioare.

Denumirea/Obiectul și locul de prestare a serviciilor: Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în managementul proiectului. Serviciile vor fi prestate la sediul secundar din Comuna Moroeni, Sat Dobrești, Str. Orzea nr.23, Județ Dâmbovița si la adresa firmei de consultanta.

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și pana la finalizarea implementării proiectului ce va fi depus in cadrul Programului Regional SUD-MUNTENIA 2021 – 2027.

Valoarea estimată: 995.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează, el fiind stabilit pentru valoarea țintă de 3.000.000 euro (AFN). In situația in care valoarea țintă realizată și finanțată prin programul accesat este mai mică, se diminuează proporțional si onorariul prestatorului.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 18.09.2023, ora 1200 la adresa: Oraș Fieni, Strada Învățător Constantin Popescu, Nr. 5, Județ Dâmbovița.

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura : Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in documentația “Specificații tehnice”.